Trong thời gian bảo hành, nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn các dịch vụ thỏa đáng. Để đảm bảo bạn nhận được lợi ích bảo hành sản phẩm đầy đủ của mình, vui lòng đọc kỹ các phần sau:

Chúng tôi chứng nhận như sau:

Thời hạn bảo hành:
Thời hạn bảo hành của vật liệu Kim loại và Kim loại màu là 1 năm kể từ ngày giao hàng trên vận đơn.

Phạm vi bảo hành:
Tất cả các sản phẩm được bán bởi Acree Intl Group:
A) Cung cấp vật liệu công nghiệp khác nhau;
B) Định kỳ thực hiện kiểm tra qua email hoặc các cuộc gọi điện thoại và cung cấp lời khuyên cho các ứng dụng khác nhau
C) Các bộ phận bị lỗi có thể được trả lại cho nhà máy để được thay thế;

Phạm vi bảo hành không bao gồm:
Lỗi do thiệt hại vật lý, hoạt động không đúng cách, thay đổi trái phép sản phẩm hoặc các thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo khác.

Đối với bất kỳ tìm kiếm, xin vui lòng liên hệ với các số sau: + 86-17751196520